Komplex képességfejlesztő eszköz

A HANGKAPTATÓ egy komplex képességfejlesztő eszköz. A hangtanuláshoz, hangfelismeréshez, az olvasás előkészítéséhez és megtanulásához szükséges készségek, képességek fejlesztéséhez játékosan használható. Az eszközzel erősíthetjük az olvasástechnikát, és az értő olvasás alapozását szavak szintjén. A magyar ábécé 38 betűje található a csomagban / 4 készlet/ . A teljes csomag (4 készlet/ garnitúra) 494 elemet tartalmaz. A készletekben 1-1 betűhöz 6 kép van, melyen az adott betűvel kezdődő szavak képei találhatók (kivétel a LY betű). Minden képhez tartozik szókártya szótagolt formában.

Megosztás:

FIGYELEM!

- Soha ne fizessen előre az eladónak, ha nem ismeri.
- Még ha az eladó fel is fedi személyes adatait vagy bankszámlaszámát, ez nem védi meg attól, hogy becsapják.
- Ha lehetséges, kérje el az eredeti számlát, és kérjen egy írásos nyugtát a vásárlásról.
- Ha az eladóval találkozik, ezt nyilvános helyen tegye.